Vlast kroz vreme u Melnici


    Po sačuvanim pisanim arhivskim spisama, koji govore o postojanju vlasti u selu Melnici u opštini Melničkoj, datira od početka 19.veka koja je imala značaj i uticaj na život u  selu.

   Po izbijanju prvog Srpskog ustanka pod Karađorđem, na vlast ne samo u Melnici nego i u celoj Mlavskoj knežini dolazi Melničanin već tada viđen i znamenit gospodar a kasnije i vojvoda Paulj Matejić, koji oko sebe okuplja svoje odane meštane da upravljaju Melnicom. Melnica je u prvoj polovini 19.veka imala za to doba 96.kuća i prednjačila je po broju domova.To dokazuje da je tada imala i svoju opštinsku vlast.    Melnica je u to vreme imala u selu svoju opštinsku zgradu zidanu od kamena, u kojoj je bila kancelarija seoskog kmeta i odbora, kao i prostoriju zvanu apsana (pritvor) u istoj zgradi gde su zatvarani meštani koji su načinili kakvu zakonsku nepriliku, zbog raznih optužbi. U toj opštinskoj zgradi je bila i stražara u kojoj su bili stražari koji čuvaju apsanu i samu vlast u selu. Iz sačuvanih pisanih dokumenata u Arhivu Srbije, čuvaju se podaci da je u periodu od 1830. do 1870.godine u Melnici postojala opštinska imovina i to: ½ dana oranja placa, zgrada jedne sudnice sazidana od kamena.
    Opština je imala i svoja tri koša u kome se čuvao kukuruz za pomoć meštanima u vreme gladnih godina, kao i opštinske utrine od sedam dana oranja.    U tom vremenu u Melnici je bio presedatelj Ilija Vukićević, a članovi su bili: Kosta Vuić, Živko Aranđelović-delovođa, Traja Bilanović, Dragomir Golubović, Đorđe Petrović, Jovan Pavlov, Mijuca Paunović, Janko Branković, Jovan Petrović, Martin Kraić, Petko Dražilović, Jakov Mateić, Ljubiša Marković, Stanko Avramović i Paun Pavlović.     U vremenu 1860/1867.godine, na čelu opštine u Melnici na vlasti su bili sledeći Melničani: Trifun Matejić-predsednik opštine, zatim članovi opštine:Đorđe Megić, Budimir Lazarević, Jovan Petrović, Lupša Marković, Petko Dražilo, Mijajlo Voda, Martin Kraja i Janko Jaćin. U njihovom vladanju u Melnici je podignuta prva stara škola.    Godine 1834. u Melnici je za vreme sakupljanja poreza-harača na konaku bilo i za to potrošeno od hrane tri jagnjeta, popivene tri čuture vina i jedna oka rakije, četrdeset oka zobi za konje, četvora kola sena i sve je to sakupila i platila opština Melnička, sa opštinama Vitovničkom i Kladurovskom. U 1834.godini na zalihama u opštinskom košu po evidenciji tadašnje vlasti u selu je u koševima imalo 2750.oka kukuruza. Te iste 1834.godine u sadašnjem a i tadašnjem centru sela postojala je sazidana od kamena opštinska kuća u kojoj je bila smeštena opštinska vlast. U  Melnici su u početku 19. veka i sve do kraja ovog veka vladale dve političke stranke koje su smenjivale  jedna drugu, Naprednjačka stranka i Leberalna stranka čiji je vođa u Melnici bio Paun Lupšonja. Godine 1880.pisar opštine Melničke je bio Sveta Branković.

   Godine 1884/1899, na vlasti u Melnici je bio: predsednik opštinskog suda Milan M.Jovanović, a delovođa je bio Paun Lupšonja.

   Kasnije početkom dvadesetog veka i dolaskom na vlast u Srbiji kralja Petra Karađorđevića, u Melnici se formiraju nove političke stranke i to: Radikalna stranka na čijem čelu je bio vođa Mijajlo Delić, koji je ujedno bio i dugogodišnji predsednik i delovođa opštine Melničke. Iza toga se osniva i Demokratska stranka čiji je vođa bio u selu Milan Grujić, dugogodišnji predsednik i delovođa opštine Melničke.
   Evo kako se menjala vlast u opštini Melničkoj i u njenom opštinskom sudu od  1902.godine sve do 1940.godine.

Godine  1902. predsednik opštinskog suda Mihajlo Mijuckić, a  pisar je bio Ilija Nikolić.

Godine 1903.predsednik Opštine Melničke je bio, Mijajlo Mijuckić. Predsednik opštinskog suda je bio Paun Jovanović. Računopolagač je bio Avram Strainović i član je bio Pera Mijajilović. Blagajnik  Opštine Melničke je bio Nikola Branković.

Godine 1904.delovođa Opštine Melničke je bio Milan M.Grujić, i član opštinskog suda u Melnici je bio Nikola Đ.Ilić.

Godine 1905. predsednik opštinskog suda u Melnici je bio Mijajlo M. Jovanović, a njegovi  članovi  su   bili: Dimitrije Damjanović, Milan Paunović, Jovan Ilić, Dimitrije Tomić, i pisar  Nikola Branković.

Godine 1907.vlast u Melnici čine, Jovan Radovanović-blagajnik opštinskog suda, predsednik opštinskog suda Petar Mijajilović, članovi Jovan J. Avramović, Nikola Jovanović, a računopolagač i predsednik opštine je bio Jovan Radovanović. Delovođa dugo  godina je bio Mihajlo Grujić.

Godine 1908.u Melnici su na vlasti bili: Nikola Jovanović-predsednik opštinskog suda, Milan Đorđević-delovođa, član Milan Grujić, Jovan Radovanović-računopolagač, Stevan S.Avramović – član, Panta Đ. Milić-član, i Ilija M. Dražilović-član.

Ova vlast ostaje u selu do 1914.godine, samo joj se  pridružuju i Ilija Trujić–član, i Stevan Janković kao blagajnik. Pre izbijanja Prvog svetskog rata vlast na čelu sa predsednikom opštinskog suda je imao pravo da hapsi i u pritvoru drži  ljude do  30 dana u apsani .

Od početka izbijanja rata 1914.godine u Melnici je bio seoski kmet-Petar Maksimović, a predsednik je bio Milan Grujić, mlađi kmetovi su bili Petar Maksimović i Truja Maksimović, a predsednik  opštinskog suda je bio Marko Anđelković.

   Godine 1920 pa sve do 1937.godine u Melnici na vlasti su bili predsednici Mijajlo Dražilović i Milan Grujić, a kmetovi u selu su  u tom periodu bili, Dobrosav Martinović, Živko Lazarević, Marko Vasiljević, Vlajko Trifunović i Mihajlo Delić.

   Godine 1938.u Melnici su na vlasti bili: Vujica Jovanović – predsednik opštine Melničke, Dragomir Petković-kmet, Živko Lazarević-mlađi kmet, Pavle Marković-pisar, Kostadin Ilić-blagajnik, Dragutin Jovanović-drugi pisar, članovi opštine su bili: Dušan Maksimović, Marko Vasiljević, Bogdan Đorđević, Milutin Petrović, Stojadin Jovanović i Bogosav Jonović, oni ostaju na vlasti do izbijanja drugog svetskog rata 1940.godine, u Melnici.

Do izbijanja rata u selu Melnici  do 1941.godine, ostalo je upamćeno u narodu, da su u selu vladale  dve političke stranke i to: „Jezeri“-čiji je politički vođa bio Vujca Pavlović koji je bio i predsednik opštine Melničke, i Banski većnik-bivše Moravske Banovine sa sedištem u Nišu. On je bio priznat i od naroda poštovan u celom srezu, njega su po  izbijanju drugog svetskog rata ubile okupacione vlasti u Melnici.

Drugu političku stranku takozvanu „opozicionu“ činili su udržene  stranke u selu na čijem je čelu bio vođa Mladen Jakovljević, uz saradnju Mijajla Vasiljevića, Ilije Radovanovića, Božidara Petrovića i Milana Grujića svi iz Melnice.

Za vreme trajanja rata na čelu vlasti kao komadant sela je bio Mladen Jakovljević, i Ugrin Aćimović, a predsednik sela je bio Marko Vasiljević.

U tom periodu tačnije  19.oktombra 1942.godine predsednik sela Milan Grujić je ubijen-zaklan od strane četnika u blizini svoje kuće, tačnije kod „gvozdenog mosta“ na reci Vitovnici.

Posle završenog drugog svetskog rata u Melnici na vlasti su bili: predsednici naizmenično Boško Stojković i Martin  Grujić, sekretar je bio Dušan Đorđević-zvani major, i Josif Aćimović,  kao i članovi Milija Belić, Boško Borđešan, Dragoljub Đorđević, i Dositije Branković.

U selu Melnici je 14.oktombra 1944.godine, pred zgradom tadašnje opštine, od strane meštana izabran prvi mesni odbor koji će upravljati selom i to: Dositije T. Branković-predsednik, rođen 17.11.1896.godine. Vojislav I. Radovanović-potpresednik, rođen 17.11.1912.g. Dragutin Jovanović-sekretar, rođen 1903.g.on je i ranije bio službenik opštine. Svetozar Branković-odbornik, rođen18.06.1886.g. Jovica Stefanović-odbornik, rođen 1910.g. Jovica J. Pajkić-odbornik, rođen 1910.g. Vujica Maksimović-odbornik, rođen 1906.g. Dragomir Petković-odbornik, rođen 1905.g.

Postojali su još članovi koje je izabro tada zbor meštana, ali imena njihova nisu u arhivi sačuvana danas. Na prvim izborima koji su se održali u narodu poznatim sa kuglicama u kutijama, u Melnici je te 1952/1953.godine, za predsednika izabran Brana Jenić iz Melnice, koji je sve do penzionisanja ostao i bio šef mesne kancelarije u Melnici. Šef Mesne Kancelarije je bio i Dimitrije Pavlović-Dikulj do penzionsanja, danas je Šef Mesne Kancelarije Stanojević Staniša.

Mesnu zajednicu u Melnici su  činili više decenija: Lazarević Svetolik i Ljubomir Paunović-kao osnivači. Kasnije je čine Uroš  Vasiljević prdsednik sa članovima Mesne Zajednice: Aleksandar Vasiljević, Mile Nikolić, Milan Trailović, Slavoljub Mikšić, Danilo Lupšić i Dušan Delić.

Za postignute rezultate u izgradnji vodovoda i unapređenju sela, njen predsednik Uroš  Vasiljević je nagrađen ručnim satom dana 7.12.1986.godine, i drugo priznanje je dobio od opštine Petrovac Na Mlavi u čas 4.juna dana Opštine, za dugogodišnji rad i doprinos razvoju naselja Melnica, na dan 4.juna 2008.godine, od strane Miletić Mihajlovića-sadašnjeg Narodnog poslanika u skupštini Srbije.

 

   POMOĆNI  RADNICI

MESNE KANCELARIJE  MELNICA

OD 1953 DO 2007 GODINE

Novaković Janko,

Matejić Dimitrije,

Novaković Milosav,

Budimirović Danko,

Janković Tomislav,i

Jovanović Dragiša

 

Nazad na predhodnu stranu.

MELNICA I MELNICANI KROZ VREME DO DANAS © 2016 Frontier Theme

MELNICA