Geografski položaj i klima u selu Melnici

   Melnica se nalazi na dvanaestom kilometru zapadno od najvišeg visa Homoljskih planina "Štubelj", na desetom kilometru severo-istočno od Petrovca na Mlavi, na regionalnom putu Petrovac – Kučevo, uz dolinu Vitovničke potom i Melničke reke, u blizini Kamene vodenice, smešteno je kao u gnezdu centar sela Melnice.

  Selo Melnica prostire se na oko 4159 hektara, podeljeno je na oko ----- katastarskih parcela, i dužinom međa prema susednim selima u okolini, od oko 44km, dužina sela iznosi 13,6km vazdušne linije, od naselja Stanulovac (220m.nm.vis.) sa zapadne strane, do planine Fik i visa "Štubelj" (940m.nm.vis) sa istočne strane. Širina sela je 5,7km vazdušne linije, na severnoj strani Govedarica (460m.nm. vis) i sa južne, Fkala -Letište (490m.nm.vis).

   Najviši visovi sela su Kapalo (620m.nm.vis), Srednja Čuka (619m.nm.vis), Krst (469m.nm.vis), Prlog (452m.nm.vis) i Čukar (315 m.nm.vis).

Seoska  naselja i visovi sa međama prema susednim selima:

   Na zapadu je naselje Stanulovac  graniči se sa selom Ranovac koje pripada opštini Petrovac na Mlavi u dužini međe od 1,2km.

  Na severozapadu naselje Porosanica graniči se sa selom Kladurovo koje pripada opštinskom području Petrovac, na severnoj strani je i naselje Gršljana , Aršica i jednim delom Branička reka, dužina međe sa Kladurovom je 13km.

  Na severoistočnoj strani,  drugim delom Braničke reke, graniči se sa šumskim gazdinstvom Srbija šuma  „Majdan Kučajna“. U produžetku prostire se nekadašnje naselje Polom i potom vis i naselje "Pajkina čuka", dužina međe sa Srbija šumama iznosi 4km.

   Na istočnoj strani je naselje Petakovica, nekadašnje naselje Poger, Blidarnica i planina  Fik, do planinskog vrha Štubelj graniči se sa selima Ravnište, Ceremošnja i Plavčevo koja pripadaju opštini Kučevo u dužini međe 5,2 km.
Jugo-istočno prostire se naselje Letište i Dubašnica, južno Čukar i Vodenično polje, prema jugo-zapadu preko vitovničke reke  se nalazi naselje Visoka, sva ova naselja se međe sa selom Vitovnica opštine Petrovac u dužini međe od 15km.

   Ka jugo-zapadu nalazi se i naselje Šumarice koje se graniči sa Stamnicom i Leskovcem opštine Petrovac u dužini međe 2,7km.
Ka zapadu je naselje Jugovac, graniči se sa Knežicom, opština Petrovac na Mlavi, u dužini međe 2,9km.

Klima u Melnici i okolini

   Klima u ovom delu Braničeva i Petrovca na Mlavi, kao i u samoj Melnici je umereno kontinentalna. Proleće je nekada bilo hladnije i stizalo je u optimalnom vremenskom roku, dok je sada dosta toplije i kalendarski varira u dolasku. Leto je na kraju 20. veka i početkom ovih decenija 21. veka izuzetno toplo sa dosta visokim tempereturama koje iznose i do 40 stepeni.

  U letnjim mesecima je bilo kao i danas dosta kišnih dana, sa gradonosnim oblacima koji su uništavali useve u polju, sada u Melnici postoji protiv-gradna stanica koja svojim raketama uništava gradonosne oblake i štete od grada su mnogo manje nego ranije.

  Zime su u Melnici hladne i duge sa manje snega. Nekada su ovde zime bile  surovije i sa puno više snega i mraza pa je temperetura bila i do -20 stepeni, u šumi  su nekada pucale i velike bukve od dugog i jakog mraza.
U ovom području najčešće duva zimi severac, a ujesen i u proleće košava. Nadmorska visina u centru sela je 230 metara.

  Reka protiče po sredini atara sela, a pored njenih obala se prostire plodna ravnica sa obradivom zemljom, kao i bašte za uzgoj povrća.
Usled nepovoljnih klimatskih promena sve je više plastenika koji služe za proizvodnju povrća .

  Narod je u ovom mestu nekada imao svoje rudnike iz kojih se vadila ruda lignita  i služila im za ogrev, takođe za ogrev se koristilo i drvo jer je severo-istočni deo sela bogat šumom. Danas se većina melničkih kuća greje na lična parna grejanja i za gorivo koriste  ugalj, tečna goriva i drva, ređe se koristi električna energija zbog visoke cene.

  Narod je ovde zdrav i krepak uvek spreman da prebrodi meterološke prilike i prirodne poremećaje na zemlji i u vazduhu.

Nazad na predhodnu stranu

MELNICA I MELNICANI KROZ VREME DO DANAS © 2016 Frontier Theme

MELNICA