Kratak opis našeg sela


Selo Melnica se nalazi u istočnoj Srbiji, u Braničevskom okrugu, na 10-om kilometru istočno od opštinskog sedišta Petrovac na Mlavi, na regionalnom putu Petrovac- Kučevo. Selo se prostire na površini od oko 4500 hektara i na nadmorskoj visini sa zapadne strane, na najnižem delu u dolini naselja Stanulovac, od oko 200 metara, sa istočne strane je vrh Štubelj na oko 940 metara.

   Selo Melnica je podužeg i rasturenog tipa, smešteno pored regionalnog puta Petrovac - Kučevo, duž obala Vitovničke, Melničke, Velike i Braničke reke. Selo je podeljeno na  više zaseoka: Branička reka, Polom, Kornjatu bući, Petakovica, Poger, Delićevo brdo, Velika reka, Crveno brdo, Mala reka, Letište, Dubašnica, Vodeničko polje, Visoka Šumarice, Jugovac, Stanulovac, Porosanica, Dugačko polje, Gršljana i Aršica. Centar sela se nalazi u uzanoj dolini na levoj obali reke Melničke na oko 220 metara nadmorske visine.

 Kroz selo Melnica protiče Reka Vitovnica i njena desna pritoka Melnička reka koju čine Mala reka sa njenim izvorima: Delićev izvor (izvoru Dalonjilor), Jankov izvor (izvoru lu Janku al Lung), Branička reka sa nekoliko jakih i lekovitih izvora i Rajskim potokom, Velika reka koju čine Petakovički potok sa izvorima: Pajkićev izvor (izvoru lu Pajkonj), Duculjev bigar (bigaru lu Ducu Njamcu) i još nekoliko izvora,  kao i nekoliko izvora iz Pogerskog potoka gde se nalazi i najviši izvor na oko 550 metara nadmorske visine. Svi ovi izvori sa njihovim vodama pokretalili su veliki broj vodenica na Velikoj, Braničkoj, Melničkoj i Vitovničkoj reci.

   Selo Melnica je kroz vreme po kazivanju, verovanju i po starim pisanim dokumentima više puta mennjala svoje ime (Meljanica,Melnjica, Menjica i danas Melnica), sva ova imena sela se vežu za nekadašnje brojne meljanice - vodenice, kojih na žalost više nema na Melničkoj, Vitovničkoj, Velikoj i Braničkoj reci, a bilo ih je preko dvadeset. 

   Pominje se jedna od najstarijih vodenica u Melnici, to je Rajska vodenica u rajskom potoku, to jest u Braničkoj reci, pripadala je tadašnjem manastiru kralja Milutina Nemanjića  1310.godine. Postoje i ostaci kamene vodenice (moara de pjatra) čiji je vlasnik bio  poznati "vlaška junačina" vojvoda Prvog srpskog ustanka Paulj Matejić, a vodenica je bila u funkciji sve do 1980.godine.

   Nekada je Melnica brojala preko 700 domaćinstava, danas je ispod 300 domova i njihov broj opada iz dana u dan, meštani su se pretežno bavili poljoprivredom i stočarstvom u dolini govedarstvom, po brdima ovčarstvom - bačijama, a od svega je ostalo po nekoliko ovaca i po neko govedo. Bilo i raznih zanatlija: kovača, potkivača, krečara, pintera, šnajdera, sajdžija, kožuhara, stolara, zidara, koritara i bakračara ..

   U Melnici je bilo i veći broj radnika zaposlenih u melničkim rudnicima uglja, poljoprivrednom gazdinstvu, otkupnim stanicama, poljoprivrednim apotekama, trgovačkim radnjama i kafanama, takođe je vredno napomenuti da je Melnica u jedno vreme imala i opštinsku vlast, sudstvo i apsanu - zatvor pa je imala i veći broj službenika zaposlenih u pomenutim institucijama od kojih su većina bili Melničani, takođe je bilo i prosvetnih radnika zaposlenih u melničkoj školi.

   Danas u Melnici postoji zgrada Doma kulture gde se nalazi Mesna kancelarija, zgrada pošte i zgrada ambulante ali za ovo vreme ambulanta zatvorena, da li će ponovo raditi je neizvesno, zgrada osnovne škole sa stambenom zgradom prosvetnih radnika kao i četiri trgovinske radnje mešovite robe.

  Takođe je vredno napomenuti da se u centru Melnice nalazi i bista srpskom vojvodi iz Prvog Srpskog ustanka Paulju Matejiću,a u neposrednoj blizini, u malom parku nalazi se i spomenik palim borcima narodnooslobodilačkog rata sa pisanim imenima palih boraca, pored spomenika je i spomen česma.

Na periferiji sela, prema Petrovcu, nalazi se prelepo fudbalsko igralište u vlasništvu  "Fudbalskog kluba Melnica". Takođe u naselju Mala reka postoji i prelepi lovački dom vlasništva lovačke sekcije Melnica koja je ujedno i jedna od najaktivnijih organizacija u Melnici.

   Stanovništvo Melnice bez izuzetaka čini vlaška populacija kojoj je vlaški jezik i maternji jezik. Svakako tu je reč o Vlasima  koji su jako tolerantni i gostoprimljivi za svakog putnika dobronamernika  koji u Melnicu dođe ili kroz Melnicu prođe.

Nazad na predhodnu stranu

MELNICA I MELNICANI KROZ VREME DO DANAS © 2016 Frontier Theme

MELNICA